Loading...


Tựa: Koiyume Lover

Tên gốc: 恋夢ラバー

Tác giả: Conro

Thể loại: Lãng Mạng, Người Lớn

Xuất bản: 2014

Nguồn: mangapark.me

Bản gốc: Đã hết

Bản edit: Hết

Trans anh: Rae

Edit: Miên Tử

MỤC LỤC

Chap 1

Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chương 6

avatar
  Subscribe  
Notify of