Loading...

Mật khẩu

Từ 1/11/2018 tụi mình sẽ đặt pass để đọc truyện.

Để lấy pass, bạn hãy inbox cho page tin nhắn “pass”, page sẽ reply lại pass đọc truyện.
Link page: https://www.facebook.com/hoiyeuyaoicuckitrongsang

Hoặc nếu bạn không muốn inbox, hãy lấy pass tại đây:
http://megaurl.in/5mmyhiPc

Loading...