Loading...


Tác giả: NyNy Phan

Thể loại: 3some, mỹ nhưng câm đại thúc, nhược thụ cường công, niên hạ, HE

Đôi lời:

Tác phẩm do tác giả viết tặng riêng Blog
Được đăng tải độc quyền tại Hội yêu YAOI cực kỳ Trong Sáng
Đừng đem đi đâu nếu chưa được cho phép nhé!!!

Văn án

Ác quỷ âm mưu vấy bẩn thiên thần
Thiên thần âm thầm thanh tẩy ác quỷ…
Trắng đen khác biệt dung hòa

 

MỤC LỤC

Chương 1Chương 2Chương 3

Chương 4Chương 5Chương 6

Chương 7Chương 8Chương 9

Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13Chương 14 • Chương 15

Chương 16 • Chương 17 • Chương 18

 Chương 19 • Chương 20 • Chương 21

 Chương 22 • Chương 23 • Chương 24

Chương 25 • Chương 26 • Chương 27

TOÀN VĂN HOÀN

avatar
  Subscribe  
Notify of