KIJIMA-KUN CHAP 2

                                                                               
                                                                         
Chương 6 Sau giờ học, bên ngoài trường học. Ngô Kình Thương đâm rách mu bàn tay của một học sinh lớp năm làm choVu Đông cùng năm người bọn Tiểu Huy vây quanh Ngô Kình Thương tại đống rác. Vu Đông cười hắc hắc hai tiếng, quay đầu cùng Tiểu Huy...
                                                                       
Chương 6: Như búp bê “Tiểu Á ngươi thích cái này không?” “Tiểu thư, toàn bộ chỗ này đều muốn” “Tiểu Á, cái này cũng rất phù hợp với ngươi” “Phục vụ viện, những thứ này đem đóng gói, đưa đến…” “ Tiểu Á ngươi mặc cái này trông rất đẹp mắt” “Tiểu thư, cái...
                                               
                                                                       
error: Content is protected !!